Kulturni potencijali i tradicija - Benefiti za mlade i opštinu Kotor